Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Disclaimer voor www.floormaxx.nl Floormaxx BV (Kamer van Koophandel nr.: 05064901), hierna te noemen Floormaxx, verleent u hierbij toegang tot www.floormaxx.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Floormaxx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.floormaxx.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Floormaxx BV. Beperkte aansprakelijkheid Floormaxx spant zich in om de inhoud van www.floormaxx.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.floormaxx.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Floormaxx. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.floormaxx.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gratis productstaal en brochures aanvragen Floormaxx is niet verplicht aan elke productstaal en brochure aanvraag te voldoen. Wij kunnen ieder moment beslissen om NIET gratis productstalen en brochures toe te zenden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Floormaxx. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Floormaxx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Floormaxx behoudt zich het recht deze disclaimer te wijzigen op elk gewenst moment. Houdt daarom regelmatig deze pagina in de gaten.

Algemene voorwaarden Floormaxx BV

Algemene Voorwaarden Floormaxx BV Nederlands (PDF 0.2 MB)

Privacy Policy

Voordat u onze Privacy Policy leest moet u het volgende in gedachte houden: Floormaxx gaat met de grootst mogelijke zorg met uw gegevens om. We hebben (waarschijnlijk net zoals u) een hekel aan spam, verkoop telefoontjes en dergelijke. We zijn niet uit op het verzamelen van persoonlijke gegevens, behalve om onze klanten te dienen. Floormaxx behoudt zich het recht de Privacy Policy te wijzigen op elk gewenst moment. Houdt daarom regelmatig deze pagina in de gaten. Dit is de website van Floormaxx Ons bedrijfsadres is Arnsbergstraat 9 B7 7418 EZ Deventer Deventer Holland Ons postadres is Arnsbergstraat 9 B7 7418 EZ Deventer Deventer Holland Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 05064901 Ons B.T.W.-nummer is NL 8146.05.266.B01 Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch . Bij een bezoek aan onze website bewaren wij - uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina - uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke - uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website - uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert - uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums - de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan - alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) - alle informatie die u handmatig achterlaat: zoals bij het doen van een informatie -of offerteaanvraag. Deze informatie wordt gebruikt - om de inhoud van onze website te verbeteren - om u op de hoogte te stellen van updates van onze site - om u later te contacteren voor marketingdoeleinden De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) - om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst - om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan -  om anonieme statistieken bij te houden met behulp van Google Analytics, zoals het aantal bezoekers in een bepaalde periode. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? --------------------------------------------------------------- Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen - Per email: info (@) floormaxx.nl - Per brief: Arnsbergstraat 9 B7 7418 EZ Deventer Deventer Holland Over communicatie per e-mail Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Over communicatie per brief Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.. Over communicatie per telefoon Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Extra informatie over Cookies

De website www.floormaxx.nl plaatst cookies, net zoals vele andere websites standaard doen. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan de Floormaxx website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Verder worden de cookies gebruikt om het internetbezoek te monitoren, hierdoor kan Floormaxx via een programma zoals Google Analytics bijvoorbeeld nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en welke pagina’s ze bekeken hebben etc. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Floormaxx kan al deze data niet herleiden tot een IP-adres, pc of individu. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van de Rijksoverheid:  Meer info over cookies Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: Meer info over Google Analytics Wilt u niet dat er gebruikt wordt gemaakt van cookies, schakel deze dan uit via uw browserinstellingen of maak geen gebruik van de website.