Disclaimer & Privacy Policy

Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring van Floormaxx BV (24-5-18) (PDF, 0.4 MB)

Algemene voorwaarden Floormaxx BV

Algemene Voorwaarden Floormaxx BV Nederlands (PDF 0.2 MB)

Disclaimer Ecotile Rubber banden

Disclaimer Ecotile Rubber banden (PDF 0.2 MB)

 

Algemene disclaimer

Disclaimer voor www.floormaxx.nl

Floormaxx BV (Kamer van Koophandel nr.: 05064901), hierna te noemen Floormaxx, verleent u hierbij toegang tot www.floormaxx.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Floormaxx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.floormaxx.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Floormaxx BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Floormaxx spant zich in om de inhoud van www.floormaxx.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.floormaxx.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Floormaxx.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.floormaxx.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gratis productstaal en brochures aanvragen

Floormaxx is niet verplicht aan elke productstaal en brochure aanvraag te voldoen. Wij kunnen ieder moment beslissen om NIET gratis productstalen en brochures toe te zenden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Floormaxx.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Floormaxx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Floormaxx behoudt zich het recht deze disclaimer te wijzigen op elk gewenst moment. Houdt daarom regelmatig deze pagina in de gaten.